ریلکسیشن

یزد ، توریست فرانسوی در حال ریلکسیشن در مقابل نمای زیبای مسجد جامع

2+
, , , , , , ,