آتشفشان

دریاچه قله آتشفشانی سبلان، اردبیل

(عکاسی با موبایل)

1+
, , , , , , ,