خانه پیرزن

تراس خانه روستایی، روستای خاک پیرزن، علی آباد کتول، گلستان

0
, , , , , , , , ,