Blog Archives

در باد

شاهرود ، روستای دهملا 4+

Tagged with:

مسجد

شاهرود ، مسجد تاریخی شیخ علی اکبر 0

Tagged with:

جدا مانده

شاهرود ، کالپوش ، دشت شقایق ، تخریب طبیعت (عکاسی با موبایل) 0

Tagged with:

لاله وحشی

شاهرود ، ارتفاعات جنگل قطری 0

Tagged with:

پس از باران

جاده تهران – مشهد ، مابین شاهرود و دامغان ، دهملا 0

Tagged with: